Vladičanski dvor Eparhije bačke Srpske pravoslavne crkve

VLADIČANSKI DVOR Eparhije bačke Srpske pravoslavne crkve se uvek nalazio na raskrsnici Zmaj Jovine i Dunavske ulice. Zgrada starog Dvora, izgrađena 1741. zalaganjem vladike Visariona Pavlovića, porušena je tokom bombardovanja Novog Sada sa Petrovaradinske  tvrđave u Buni bombardovanjem Novog Sada sa tvrđave 12. juna 1849. godine. Projekat za novu zgradu Za vreme vladike Mitrofana Ševića arhitekta Vladimir...

Anica Savić Rebac

Anica Savić Rebac  je rođena u Novom Sadu, 4. oktobar 1892, a umrla u Beogradu, 7. oktobar 1953. Bila je srpska književnica, istoričarka filozofije, prevodilac i profesorka Univerziteta u Beogradu. Aničin otac Milan Savić bio je ugledni književni radnik – pisac i prevodilac, urednik i saradnik mnogih književnih časopisa. Aničina majka, Grkinja poreklom, takođe je...

Crkva Snežne Gospe na Tekijama

Crkva Snežne Gospe na Tekijama je crkva i najveće marijansko svetilište u Srbiji. Arapska reč „tekija“ označava mirno počivalište, obično pored puteva, i uvek pored dobre vode, ako u blizini nije vilo većih hanova. Crkva je rimokatolička. Prema predanju, na mestu sadašnje crkve nalazila se srednjovekovna hrišćanska bogomolja posvećena Devici Mariji, koju su Turci srušili...

Dom novosadske trgovačke omladine

Novosadska trgovačka omladina bila je staleška organizacija osnovana 1902. godine, prema uzoru na beogradsku. Ubrzo nakon osnivanja, postaje jedno od najmoćnijih udruženja u Kraljevini Srbiji. Jedan od najdugovečnijih javnih natpisa na novosadskim fasadama jeste onaj na uglu Bulevara Mihajla Pupina i ulice Ignjata Pavlasa – Dom novosadske trgovačke omladine Njeno osnivanje trebalo je da utiče...

Kosta Trifković

Rođen je 1843. godine u Novom Sadu u građanskoj porodici kao Konstantin Trifković. Tu je učio osnovnu školu i gimnaziju, dok je više razrede gimnazije završio u Vinkovcima i Pešti, a pomorsku školu u Rijeci. Jedno vreme (1862-1863) plovio je na trgovačkom jedrenjaku kao oficirski pripravnik – pisar. Diplomirao je na pravima u Požunu (Bratislavi)...

Ulica Zlatne Grede

U Novom Sadu, u njegovom najstarijem delu postoji prostorno kulturno-istorijska celina nastala između 1716. i 1718. godine kada su se stanovnici sela Almaš naselili u neposrednoj blizini Petrovaradinskog šanca.U prvim godinama naseljavanja Novog Sada stanovnici su gradili i obrazovali ulice po gredama (nasipima), koje nisu bile izložene poplavama, pa otuda imamo nepravilan raspored ulica u...

Gradovi Rimskog carstva u Vojvodini

Spisak rimskih gradova, sa njihovim latinskim nazivom i geografskim položajem, predstavlja spisak gradova Rimskog carstva koji su se nalazili na prostoru Balkanskog poluostrva tj. savremenih država koje se nalaze na Balkanu. Nazivi rimskih gradova su ponekad bili slični za više gradova, npr. nekoliko rimskih gradova je u svom nazivu nosilo Colonia kao deo imena. Današnji Srem bio je pod rimskom...

Scroll to top