Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu raspisala konkurs za upis na osnovne studije

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu raspisala konkurs za upis na osnovne studije za školsku 2021/2021. godinu. Sve dodatne informacije se mogu naći na zvaničnoj prezentaciji Visoke škole www.vaspitac.edu.rs

Tekst konkursa objavljujemo u nastavku.

KONKURS

za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine

 

U školsku 2020/2021. godinu Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu upisaće u prvu  godinu studija ukupno  150 studenta na studijski program Vaspitač dece predškolskog uzrasta: 80 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 70  samofinansirajućih studenata

* Ukoliko dođe do promene  u broju  studenata kod upisnih kvota, kandidati će biti blagovremeno obavešteni.

Za upis u prvu godinu studija mogu konkurisati kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis podležu proveri sposobnosti. Posedovanje odgovarajućih fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti utvrđuje Komisija na osnovu provere sposobnosti, i lekarskog uverenja.

Provera sposobnosti  ima eliminatorni karakter.

 

PRIJEMNI ISPIT

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija, a prethodno su položili provere fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti, polažu prijemni ispit iz: opšte kulture – informisanosti, maternjeg jezika i književnosti.

 

VREDNOVANJE REZULTATA

 

Za upis u prvu godinu studija vrednuje se opšti uspeh kandidata postignut u srednjoj školi i rezultati postignuti na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može postići najmanje 16, a najviše 40 bodova. Kandidat na prijemnom ispitu može ostvariti najviše 60 bodova. Na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu, kandidat može ostvariti najviše 100 bodova.

 

RANGIRANJE

 

Škola utvrđuje konačnu rang-listu za kandidate. Mesto na konačnoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuje da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će se upisati kao smofinansirajući student.

Kandidat može biti upisan na  studiranje iz budžeta ako se nalazi na konačnoj rang  listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom, a ima više od 51 boda. Kandidat može biti upisan na  studiranje kao samofinansirajući student ako se na konačnoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen ovim konkursom, a ima najmanje 31 bod.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, smatraće se da je odustao i na njegovo mesto biće upisan sledeći kandidat sa konačne rang liste.

 

PRVI KONKURSNI ROK

 

• prijavljivanje kandidata 22, 23., 24. i 25. juna 2020. godine od 08:00 do 14:00 časova

• provera sposobnosti 26. juna 2020. godine od 09:00 časova

• prijemni ispit održaće se 29. juna 2020. godine po sledećem rasporedu: opšta kultura – informisanost od 09:00 časova; maternji jezik i književnost od 10:30 časova;

• objavljivanje jedinstvene rang liste 30. juna 2020. godine do 12:00 časova

• primedbe na rang-listu podnose se  1. jula 2020. godine od 10:00 do 12:00 časova, a rešenje  po prigovoru donosi se u roku od 24 časa, najkasnije do 2. jula 2020. godine (do 12:00 časova)

• objavljivanje konačne rang-liste 3. jula 2020. godine do 12:00 časova

• upis primljenih kandidata obaviće se 6. i 7. jula 2020. godine

 

OSTALE ODREDBE

 

I Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose  na uvid originalna  dokumenta i fotokopije:

• svedočansta I, II, III i  IV razreda srednje škole

• diplomu o položenom završnom ( maturskom ) ispitu srednje škole,

• izvod iz matične knjige rođenih ili očitanu ličnu kartu,

• lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

• dokaz o uplati naknade za proveru sposobnosti u iznosu od 2.600,00 dinara koji se uplaćuje na račun škole broj 840-1598666-04, poziv na broj 97  937421310.

Ukoliko kandidat prođe proveru sposobnosti, za polaganje prijemnog ispita podnosi dokaz o uplati u iznosu od 3.400,00 dinara koji se uplaćuje na račun škole broj 840-1598666-04, poziv na broj 97  937421310.

Kandidati su obavezni da na  proveru sposobnosti i prijemni ispit ponesu ličnu kartu ili pasoš.

 

II Kandidati koji steknu pravo na upis podnose originalna dokumenta:

• svedočansta I, II, III i  IV razreda srednje škole;

• diplomu o položenom završnom ( maturskom ) ispitu srednje škole;

• izvod iz matične knjige rođenih ili očitanu ličnu kartu;

• lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;

•  dva obrasca ŠV-20 ( dobija se u studentskoj službi škole );

•  indeks ( studentska služba škole );

•  dve fotografije u boji, formata 3,5h4h5 cm

•  dokaz o uplati troškova upisa  u iznosu od 3.300,00 dinara koji se uplaćuje na račun škole 840-1598666-04, poziv na broj 97  937421310;

• dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara ( za samofinansirajuće studente ) koji se uplaćuje  na račun škole 840-1598666-04, poziv na broj 97  937421310.

 

Školarina iznosi 65.000,00 dinara (u 6 rata).

PODELI
Prethodni članakNa današnji dan 29.05.
Sledeći članakKako doživeti stotu?
Avatar
Radio Delta, poseduje dozvolu za rad kao jedina regionalna radio stanica u AP Vojvodini na 89,5 mhz, a koja kao takva zonom rada obuhvata regiju Srema i Bačke gde pripada i Novi Sad. Naša pokrivenost je Južnobački okrug, Srem i veći deo Mačve. Program Delta radija prema istraživanju javnog mnjenja i analizama slušanosti svakodnevno prati preko 180.000 građana Novog Sada i regije (oba pola , pretežno urbane populacije)

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde