RASPORED SAHRANA

SREDA, 14.02.2018. GODINE

R.br. Ime (ime oca) i prezime Godište Groblje Vreme
1. Jelica (Boško) Đurić 1946. Gradsko groblje – ispraćaj 09:45
2. Finka (Janko) Simonovski 1936. Gradsko groblje 10:30
3. Dragan (Vasa) Pantelić 1941. Gradsko groblje 11:15
4. Stevan (Živan) Jevrić 1929. Gradsko groblje 12:00
5. Juraj (Božo) Karan 1944. Gradsko groblje 12:45
6. Jela (Ilija) Praštalo 1945. Gradsko groblje 13:30
7. Sava (Jovan) Petakov 1929. Gradsko groblje 14:15
8. Slavica (Rade) Janjetović-Jocić 1952. Gradsko groblje 15:00
9. Dobrivoj (Pavle) Vujkov 1949. Almaško grobljen (Novi Sad) 13:00
10. Zorka (Ivan) Tamburić 1940. Mesno groblje (Sremska Kamenica) 13:0

U skladu sa članom 14. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, sahranjivanje se prijavljuje JKP „Lisje“, najkasnije 12 sati pre sahrane. Na osnovu potvrde o smrti ili izvoda iz matične knjige umrlih. Preduzeće određuje dan i sat sahrane u dogovoru sa licem koje je prijavilo sahranu.

Članom 36 pomenute Odluke definisano je da Preduzeće pruža pogrebne usluge tokom cele godine.
Sahrane ce obavljaju svakog dana osim nedelje.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu sahrane se obavljaju u letnem periodu od 10,30 do 15.45 sati, u zimskom periodu od 9.45 do 15.00 sati. Na ostalim grobljima sahrane se obavljaju u periodu od 11,00 do 15,00 sati
Tokom prazničnih dana, sahranjivanje se na svim grobljima u naležnosti JKP „Lisje“ obavlja redovno, tj. Isto kao i radnim danima.
Dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu JKP „Lisje“ na adresi www.lisje.com. Građani mogu dobiti pravovremene i željene informacije lično ili putem telefona:
-Direkcija JKP „Lisje, Narodnog Fronta 53, tel 021/526-181
-Dežurni centar JKP „Lisje“, Bulevar Oslobođenja 115 tel, 021/6624-102, 063/476-360
-Gradsko groblje, Rumenački put 65, tel 021/518-077, 021/518-078