RASPORED SAHRANA

SREDA, 24.05.2017. GODINE

R.br. Ime (ime oca) i prezime Godište Groblje Vreme
1. Mirjana (Bogdan) Španović 1937. Gradsko groblje 10:30
2. Elizabeta (Nandor) Belančić 1942. Gradsko groblje – ispraćaj 11:15
3. Miloš (Stojan) Vlajić 1934. Gradsko groblje 12:00
4. Todor (Nikola) Veselinović 1930. Gradsko groblje 15:45
5. Zoltan (Petar) Orlandić 1958. Katoličko groblje (Novi Sad) – pohrana urne 11:00
6. Jovan (Pavle) Burka 1943. Katoličko groblje (Novi Sad) 13:00
7. Ana (Ivan) Daljev 1930. Veternik (Veternik) 13:00
8. Olga (Sava) Ivanišević 1931. Almaško groblje (Novi Sad) 15:00

U skladu sa članom 14. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, sahranjivanje se prijavljuje JKP „Lisje“, najkasnije 12 sati pre sahrane. Na osnovu potvrde o smrti ili izvoda iz matične knjige umrlih. Preduzeće određuje dan i sat sahrane u dogovoru sa licem koje je prijavilo sahranu.

Članom 36 pomenute Odluke definisano je da Preduzeće pruža pogrebne usluge tokom cele godine.
Sahrane ce obavljaju svakog dana osim nedelje.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu sahrane se obavljaju u letnem periiodu od 10,30 do 15.45 sati, u zimskom periodu od 9.45 do 15.00 sati. Na ostalim grobljima sahrane se obavljaju u periodu od 11,00 do 15,00 sati
Tokom prazničnih dana, sahranjivanje se na svim grobljima u naležnosti JKP „Lisje“ obavlja redovno, tj. Isto kao i radnim danima.
Dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu JKP „Lisje“ na adresi www.lisje.com. Građani mogu dobiti pravovremene i željene informacije lično ili putem telefona:
-Direkcija JKP „Lisje, Narodnog Fronta 53, tel 021/526-181
-Dežurni centar JKP „Lisje“, Bulevar Oslobođenja 115 tel, 021/6624-102, 063/476-360
-Gradsko groblje, Rumenački put 65, tel 021/518-077, 021/518-078