RASPORED SAHRANA

PONEDELJAK, 23.04.2018. GODINE

R.br. Ime (ime oca) i prezime Godište Groblje Vreme
1. Marija (Arkadije) Marčić 1940. Gradsko groblje 10:30
2. Sofija (Stanka) Stojmenović 1946. Gradsko groblje 11:15
3. Petar (Danilo) Jazić 1952. Gradsko groblje 12:00
4. Vladislav (Gavrilo) Nikolić 1933. Gradsko groblje 12:45
5. Klaudija (Aleksandar) Ostrjakina 1938. Gradsko groblje 13:30
6. Smiljka (Dragoljub) Bajkin 1931. Gradsko groblje 14:15
7. Golubica (Ilija) Šarić 1935. Gradsko groblje 15:00
8. Danica (Nikola) Veselica 1939. Gradsko groblje 15:45
9. Jovan (Trivko) Đokić 1934. Mesno groblje (Sremska Kamenica) 13:00
10. Ilona (Maćaš) Pap 1934. Katoličko groblje (Novi Sad) 13:00
11. Tomislav (Mihajlo) Rajković 1937. Mesno groblje (Vetrnik) 15:00
12. Sofija (Dragomir) Petrović 1936. Novo groblje (Petrovaradin) 15:00

U skladu sa članom 14. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, sahranjivanje se prijavljuje JKP „Lisje“, najkasnije 12 sati pre sahrane. Na osnovu potvrde o smrti ili izvoda iz matične knjige umrlih. Preduzeće određuje dan i sat sahrane u dogovoru sa licem koje je prijavilo sahranu.

Članom 36 pomenute Odluke definisano je da Preduzeće pruža pogrebne usluge tokom cele godine.
Sahrane ce obavljaju svakog dana osim nedelje.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu sahrane se obavljaju u letnem periodu od 10,30 do 15.45 sati, u zimskom periodu od 9.45 do 15.00 sati. Na ostalim grobljima sahrane se obavljaju u periodu od 11,00 do 15,00 sati
Tokom prazničnih dana, sahranjivanje se na svim grobljima u naležnosti JKP „Lisje“ obavlja redovno, tj. Isto kao i radnim danima.
Dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu JKP „Lisje“ na adresi www.lisje.com. Građani mogu dobiti pravovremene i željene informacije lično ili putem telefona:
-Direkcija JKP „Lisje, Narodnog Fronta 53, tel 021/526-181
-Dežurni centar JKP „Lisje“, Bulevar Oslobođenja 115 tel, 021/6624-102, 063/476-360
-Gradsko groblje, Rumenački put 65, tel 021/518-077, 021/518-078