RASPORED SAHRANA

PONEDELJAK, 30.04.2018. GODINE

R.br. Ime (ime oca) i prezime Godište Groblje Vreme
1. Pera Nikolić 1949. Gradsko groblje 10:30
2. Vidosav (Vukadin) Živković 1959. Gradsko groblje 11:15
3. Jelena (Ilija) Karanovć 1936. Gradsko groblje 12:00
4. Branko (Todor) Todorović 1960. Gradsko groblje 12:45
5. Milka (Miloš) Petković 1939. Gradsko groblje 13:30
6. Milica (Ljubomir) Ristić 1938. Gradsko groblje 14:15
7. Julijana (Friđeš) Farkaš 1936. Gradsko groblje 15:00
8. Đurđinka (Stojan) Racić 1953. Gradsko groblje 15:45
9. Zoran (Vukosav) Đorđević 1951. Novo groblje (Petrovaradin) 11:00
10. Petra (Toša) Zekanović 1933. Novo groblje (Petrovaradin) 13:00
11. Marija (Josip) Nasvađi 1921. Katoličko groblje (Novi Sad) 11:00
12. Ilonka (Geza) Čorba 1934. Katoličko groblje (Novi Sad) 13:00
13. Dušica (Budimir) Ilić 1938. Katoličko groblje (Sremska Kamenica) 15:00

U skladu sa članom 14. Odluke o obavljanju komunalne delatnosti upravljanje grobljima i pogrebne usluge, sahranjivanje se prijavljuje JKP „Lisje“, najkasnije 12 sati pre sahrane. Na osnovu potvrde o smrti ili izvoda iz matične knjige umrlih. Preduzeće određuje dan i sat sahrane u dogovoru sa licem koje je prijavilo sahranu.

Članom 36 pomenute Odluke definisano je da Preduzeće pruža pogrebne usluge tokom cele godine.
Sahrane ce obavljaju svakog dana osim nedelje.
Na Gradskom groblju u Novom Sadu sahrane se obavljaju u letnem periodu od 10,30 do 15.45 sati, u zimskom periodu od 9.45 do 15.00 sati. Na ostalim grobljima sahrane se obavljaju u periodu od 11,00 do 15,00 sati
Tokom prazničnih dana, sahranjivanje se na svim grobljima u naležnosti JKP „Lisje“ obavlja redovno, tj. Isto kao i radnim danima.
Dodatne informacije mogu se pronaći na sajtu JKP „Lisje“ na adresi www.lisje.com. Građani mogu dobiti pravovremene i željene informacije lično ili putem telefona:
-Direkcija JKP „Lisje, Narodnog Fronta 53, tel 021/526-181
-Dežurni centar JKP „Lisje“, Bulevar Oslobođenja 115 tel, 021/6624-102, 063/476-360
-Gradsko groblje, Rumenački put 65, tel 021/518-077, 021/518-078