Domaće kompanije zajedničkim snagama ka digitalnoj transformaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrede Srbije

Srbija sa 45 ari obradivog zemljišta po stanovniku nalazi se na 17. mestu među 206 zemalja i teritorija, što je dvostruko više od svetskog proseka. Srbija ima značajne mogućnosti za razvoj konvencionalne i organske poljoprivredne proizvodnje, povećanje svog BDP-a i tržišne konkurentnosti, zato se opravdano postavlja pitanje kako je Holandija druga u svetu po izvozu agrikulturnih proizvoda sa višestruko manjom površinom obradivog zemljišta po stanovniku? Odgovor je u digitalizaciji poljoprivrede proizvodnje. Prema procenama FAO, s novim tehnologijama, IT sektor ima potencijal da pomogne povećanju poljoprivredne produktivnosti za 70% do 2050. godine.

Savremene informaciono komunikacione tehnologije predstavljaju najveću razvojnu šansu domaće poljoprivrede jer za relativno nisku cenu može da omogući poljoprivrednim proizvođačima da se potpuno ravnopravno uključe u trku na domaćem, pa čak i globalnom tržištu. Ako je već propuštena prilika kada se radi o infrastrukturi i mehanizaciji, pa i edukaciji kada govorimo o primeni novih saznanja u svakodnevni rad na polju, sada Srbija zaista ima šansu koju ne sme da propusti zaključili su učesnici Konferencije za medije: Digitalizacija u poljoprivredi – izazovi i šanse Srbije u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji.

Prema rečima Aleksandara Bogunovića, sekretara Udruženja za biljnu proizvodnju Privredne komore Srbije – PKS:”Digitalna poljoprivreda je evolucija poljoprivrede u digitalizovanoj industriji. Koristeći nove IT tehnologije, farmeri mogu optimizirati svoje poslovanje- uštedeti vreme, smanjiti troškove, povećati prinose i efikasnije iskoristiti resurse planete uz održivo korišćenje raspoloživih resursa.Nov način vođenje Knjiga polja omogućiće lakše praćenje ispunjenosti posebnih pravilnika i zakonskih preporuka. Na ovaj način mogu se voditi druge vrste specifične dokumentacije vezane za upravljanje farmama i proizvodnim procesima čime se olakšava praćenje i usklađenost sa propisima i jednostavnije i preciznije računovodstvo na farmama”.

Nikola Mihailović, predsednik Zadružnog saveza Srbije istakao je: ”ZSS posebnu pažnju posvećuje poslovnom povezivanju zadruga sa privrednim subjektima. Takođe, ZSS pruža stručnu pomoć pri osnivanju zadruga, započinjanju obavljanja delatnosti, rešavanju svih problema u radu zadruga pre svega kroz organizovanje i sprovođenje istraživanja, edukacija i implementacije projekata svih vrsta na celoj teritoriji Republike Srbije”.

Branko Stefanović, direktor Sektora za prodaju državnoj upravi Telekoma Srbiji rekao je: “MTS ima odgovor na pitanje kako da svojoj poljoprivrednoj proizvodnji udahnete novi život koristeći savremene tehnologije. Svojim poslovnim korisnicima nudimo AgroLife, inovativno i moderno rešenje pomoću koga možete pratiti i ulagati u dalji razvoj svoje opštine. Kako su sve industrije današnjice koje žele da zadrže korak sa vremenom postale zapravo tehnološke i inovativne, kompanija Telekom Srbija želi da pruži podršku domaćoj poljoprivredi da se modernizuje kako bi koristi imalo celo društvo. Da bi u tome uspeli ponudili smo, potpuno besplatno, svim poljoprivrednim proizvođačima, aplikaciju za mobilne telefone – AgroLIFE”.

“Kompanija TeleGroup zajedno sa svojom start-up kompanijom Greensoft jedna je od predvodnika IT sektora u rešenjima za optimizaciju poljoprivredne proizvodnje i pametnog – zelenog upravljanja poljoprivrednim zemljištem kao najvažnijim resursom svake države. AgroLIFE je rešenje namenjeno za automatizovano upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom čime se postiže održavanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta, veći prinos uz manje troškove i  što je još važnije smanjenje rizika u proizvodnji agrikulturnih proizvoda. AgroLIFE rešenje koje je u saradnji sa Telekomom Srbija dostupno korisnicima putem Cloud servisa doprinosi  povećanju konkurentnosti domaće poljoprivrede i šire društvene zajednice lakšom primenom zakona i obaveza. Ovo moderno rešenje koje Telekom Srbija nudi iz oblaka do skora je bilo daleko od domaćih korisnika. Zahvaljujući inovacionom kapacitetu kompanije TeleGroup i našeg startup-a Greensoft, lokalne samouprave imaju rešenje koje će im omogućiti pametnu poljoprivrednu proizvodnju. I na kraju, ali ne najmanje važno, TeleGroup kao tehnološka kompanija vidi svoju ulogu i u procesu obrazovanja nastavnika i učenika srednjih poljoprivrednih škola u Republici Srbiji radi prihvatanja najsavremenijih tehnologija u podizanju kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, bez obzira da li se radi o ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu ili biljkama koje se gaje u staklenicima, spremajući ih na taj način da budu IT pismeni stručnjaci u poljoprivredi i digitalnoj Srbiji”, navela je Diana Gligorijević direktor marketinga i član Izvršnog odbora TeleGroup.

„Prva odlika primene digitalizacije u poljoprivredi, odnosno stočarstvu, je posedovanje znanja i praćenje informacija o najnovijim tehnološkim dostignućima. Druga odlika je posedovanje visokih finansijskih sredstava koja se kontinuirano ulažu u ovaj proces. Rezultat te primene je pre svega povećanje produktivnosti, a krajnji cilj i povećanje profitabilnosti svakog proizvođača. 2006. godine kompanija Delta Agrar je krenula sa intenzivnim investicijama i razvojem programa stočarstva. Još tada na farmama Delta Agrara uvedeni su komijuterski kontrolisani ventilacioni sistemi gde se uz pomoć senzora za temperaturu, vlagu i prisustvo CO2 obezbeđuju adekvatni ambijentalni uslovi za svaku kategoriju životinja. Pored toga, kompjuterizovana ishrana, kao i povezivanje softvera sa programima za menadžment i ishranu, omogućava kompletnu digitalnu proizvodnju i praćenje putem mobilnih aplikacija 24 časa dnevno. Danas je rad na modernoj selekciji nezamisliv i bez primene softvera koji rade na globalnom nivou gde se klasifikacija i odabir životinja odvijaju na osnovu genetskih analiza i proizvodnih parametara cele populacije životinja, a genetska vrednost svake životinje se u bilo kom trenutku može proveriti putem softvera na računarima ili putem mobilne aplikacije,“rekao je dr Zoran Uzelac, direktor stočarstva Delta Agrara.

“Veoma mi je drago da su se udružile domaće kompanije i zajedničkim snagama razvile digitalnu platformu koja pruža velike mogućnosti za unapređenje srpske poljoprivrede i povećanje njene konkurentnosti na svetskom nivou. Sada se velika pažnja mora posvetiti pre svega informisanju i edukaciji  poljoprivrednih proizvođača o raspoloživim tehnologijama kako bi se povećao stepen digitalizacije i iskoristili svi benefiti koje savremene informaciono komunikacione tehnologije pružaju srpskoj poljoprivredi”, istakla je Jovanka Arsić-Karišić, Predsednik UO, Build Energy Team – BETa.

 

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde