Dejan Jakšić i zvanično novi rektor

Novi tim predvođen profesorom Dejanom Jakšićem od danas je na čelu Univerziteta u Novom Sadu.

 Odlukom Saveta UNS iz juna ove godine, Jakšić će dužnost rektora obavljati do 30. septembra 2021. godine.
Novi prorektorski tim čine novi prorektor za nastavu Sanja Podunavac Kuzmanović(profesor na Tehnološkom fakultetu), prorektor za nauku Stevan Stankovski (FTN), prorektor za finansije i organizaciju Vladislav Zekić (Poljoprivredni fakultet) i prorektor za međunarodnu saradnju Dejan Madić (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja).
Novi rektor predstavio je ranije kolegama i široj javnosti svoju viziju Univerziteta u Novom Sadu u naredne tri godine, koliko mu traje mandat. Kako je naglasio, postoji nekoliko ciljeva nove uprave, a oko jednog ključnog principa – a to je moral.
Novi rektor naveo je da planira da usmeri rad Univerziteta ka realnim potrebama društva, a pre svega kad je reč o tržištu rada. Kako je rekao, Srbija ne sme da se pretvori u tržište jeftine radne snage i zato treba raditi na razvoju znanja i veština koje doprinose boljitku mladih, industrije i celokupnog tržišta, saradnji sa kompanijama i drugim visokoškolskim ustanovama…
Univerzitetu je potrebna i digitalna transformacija i bolja primena informacionih tehnologija, ali i jača internacionalizacija, što je već jedna od jačih strana Univerziteta, prema njegovom mišljenju.
Do nove funkcije, Jakšić je bio prodekan za finansije i redovni profesor Ekonomskog fakulteta. Zamenio je rektora Dušana Nikolića.
Biografija
Dr Dejan Jakšić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Subotici Univerziteta u Novom Sadu. Rođen je 19. marta 1974. godine u Odžacima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1998. godine na smeru Informacioni sistemi, gde je 2001. godine završio magistarske studije na smeru Finansijski menadžment.
Doktorsku disertaciju je odbranio na istom fakultetu 2004. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Subotici je radio u zvanju asistenta (1998-2004), docenta (2004-2009) i vanrednog profesora (2009-2014), a od 2014. godine je zaposlen u zvanju redovnog profesora.
Uža naučna oblast njegovog rada obuhvata finansije i računovodstvo, u koje trenutno izvodi nastavu na predmetima: Računovodstvo, Revizija, Revizija kompjuterskih informacionih sistema i Interna revizija.
Jakšić je bio mentor brojnih završnih, diplomskih, master i magistarskih radova. Takođe, bio je mentor osam doktorskih disertacija koje su uspešno odbranjene na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Autor je dva udžbenika, jednog praktikuma i dve monografije koje se koriste u nastavi. Takođe je autor brojnih radova, od čega je šest na SCI listi.
Godine 2001. stekao je sertifikat Revizora, a od 2002. godine je angažovan na poslovima revizije, procene i računovodstvenog konsaltinga. Jakšić je trenutno je na funkciji prodekana za finansije Ekonomskog fakulteta, a jedno vreme je obavljao i funkciju vršioca dužnosti prodekana za osnovne i master studije. Bio je član Saveta Fakulteta (2007-2009) i Nastavno-naučnog veća fakulteta (2009-2016).
Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde