Karte za osobe sa invaliditetom važe do 1. aprila 2023

JKP “Parking servis” Novi Sad obaveštava da će godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom, a koje su izdate za 2022. godinu, važiti do 1. aprila 2023.
godine.Godišnje parking karte za osobe sa invaliditetom se izdaju na osnovu rešenja Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu.

Ovom prilikom mole se korisnici ovih karata da vozila parkiraju na parking mesta koja su obeležena za osobe sa invaliditetom, jer im ova povlašćena karta ne važi na
drugim parking mestima koja su u sistemu naplate.

Takođe, JKP “Parking servis”  moli građane koji nisu korisnici ovih povlašćenih parking karata, da ne parkiraju automobile na mestima
koja za njih nisu ni namenjena, već osobama sa invaliditetom.

Scroll to top