Vozni park JKP “Čistoća” dopunjuje se s dva kamiona

Blizu 300 miliona dinara iz budžeta Grada Novog Sada planirano je za realizaciju Programa investicionih aktivnosti i usluga JKP “Čistoća” u 2019. godini, što je na nivou prošlogodišnjeg iznosa.

Oko 91,4 miliona dinara predviđeno je za kapitalne subvencije, odnosno za projekat izgradnje reciklažnog dvorišta, te za sanaciju, zatvaranje i rekultivaciju smetlišta u Novom Sadu, kao i za kupovinu dva kamiona za pražnjenje podzemnih kontejnera.

Ugovorom o sufinansiranju projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta između Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Fonda za zaštitu životne sredine, Grada i “Čistoće”, u budžet Novog Sada uplaćeno je 30 miliona dinara lane. Budući da planirane aktivnosti nisu završene do kraja godine, preostala četiri miliona dinara namenjena su za nastavak projekta u 2019. godini.Nešto više od 37 miliona dinara predviđeno je za nastavak sanacije, zatvaranja i rekultivacije smetlišta u ovoj godini.

“Čistoća” je prošle godine iz gradske kase dobila 50 miliona dinara za kupovinu dva kamiona za pražnjenje podzemnih kontejnera, a investicionim aktivnostima isti iznos predviđen je za kupovinu još dva kamiona u ovoj godini. U obrazloženju odluke o Programu, kao i ranije, navedeno je da će preduzeće nabavkom novih vozila obezbediti modernizaciju voznog parka, kao i poboljšanje usluga sakuljanja i transporta komunalnog otpada.

U usluge za koje će Grad “Čistoći” platiti 150 miliona dinara iz budžeta, spada održavanje javne higijene na teritoriji grada, manuelno čišćenje, sakupljanje otpadaka, mehaničko čišćenje, pranje, pražnjenje korpi za otpatke, struganje i uređivanje ivičnjaka, trotoara, parkinga i staza, kao i sakupljanje i odvoženje lišća. Osim toga, za uklanjanje divljih deponija tom preduzeću biće isplaćeno sedam miliona dinara, za održavanje higijene na Petrovaradinskoj tvrđavi 1,3 milion, u međublokovskim prostorima 11,7 miliona, na dečjim igralištima i sportskim terenima 3,7 miliona, a na površinama za izvođenje pasa 890.000 dinara. Za održavanje javne higijene tokom manifestacija, kao i za vanredno održavanje, izdvojeno je devet miliona, a za održavanje Gradske deponije planirano je nepunih 15 miliona dinara i još osam miliona za rad Zimske službe.

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde