Turizam u Novom Sadu na analizi, traže se „brza rešenja“

Gradska uprava za privredu angažovala je beogradsku firmu „Savetnik u turizmu“ da do kraja septembra izradi Akcioni plan razvoja turizma u Novom Sadu.

Posao vredi dva i po miliona dinara, a od firme se očekuje da uzme u obzir nekoliko prioriteta Grada u cilju razvoja turizma: podršku privatnom sektoru, edukaciju zaposlenih u turizmu, unapređenje infastrukture i brendiranje.
Plan će poslužiti kao osnova za razvoj turizma u narednim godinama, a naročito za razvoj kongresnog turizma.
Gradskoj upravi za privredu potrebna je pomoć da sagleda kako da poveća prepoznatljivost Novog Sada na nacionalnom i međunarodnom turističkom tržištu. Plan bi trebalo da pokaže kako poboljšati imidž Novog Sada kao turističke destinacije, kako privući nove posetioce, podstaći veći broj noćenja i potrošnju (i domaćih i stranih turista) i identifikovati koje sve turističke potencijale Novi Sad zapravo ima.
Jedan od ciljeva je stvoriti takozvana autentična iskustva u gradu, na određenim lokacijama, pa izabrana firma tako može i da komunicira sa Gradskom upravom za urbanizam i sa JP „Urbanizam“ i mapira šta gradu nedostaje – novi hoteli, parkovi, muzeji ili drugo.
Upravu zanima i kako se radi brendiranje, a očigledno je potrebna obuka zaposlenih.
„Izrada ovog plana podrazumeva identifikovanje nedostataka u kompetencijama i znanjima aktera razvoja turizma grada Novog Sada i na osnovu toga definisanje predloga za sprovođenje treninga, stručnih usavršavanja, edukacija i radionica. Dati konkretan plan edukacije kroz studijska putovanja na kojima će se akteri upoznati sa najboljim primerima prakse iz domena razvoja turizma“, navodi se u konkursnoj dokumentaciji prema kojoj je sproveden tender za autora strategije.
Akcioni plan treba da pokaže zaposlenima u gradskoj upravi kako izgleda kompleksan proces apliciranja za različite fondove koji su dostupni za razvoj turizma, a traže i da im se napiše koji su to konkretni fondovi iz kojih se mogu finansirati pomenuti projekti, koje su to organizacije, ambasade, donatori i agencije koji su potencijalni partneri na projektima.
Grad želi i plan razvoja kongresnog turizma. Naime, jedan od ciljeva je da grad osnuje Kongresni biro koji posluje kao poseban departman u okviru Turističke organizacije Novog Sada ili pak samostalno. Takođe, traži se i gotov marketing plan.
U dokumentaciji se precizira da je neophodno napraviti profil turista koji su idealni za posete Novom Sadu, ali se poseban akcenat stavlja na, kako se navodi, „quick win“ proizvode – rešenja koja se relativno brzo plasiraju na tržište i njihova održivost je upitna, a ponekad i njihov kvalitet. Na primer, „quick win“ za Novi Sad je činjenica da je najveći grad u Vojvodini, lokacija za Egzit festival ili da se nalazi na Dunavu.
Ovo implicira da nadležni nemaju preveliku nameru da se, barem u ovom trenutku, bave naročito komplikovanim rešenjima u razvoju turističkih potencijala Novog Sada, već ih zanimaju brze i jednostavne varijante i usluge u turizmu.
Konačna verzija akcionog plana mora da bude dostavljena Gradskoj upravi do 30. septembra.

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde