RED VOŽNJE

Po poslovniku o radu, JGSP Novi Sad je preduzeće koje je nizom dugoročnih opredeljenja usredsređeno na svakodnevno poboljšanje kvaliteta prevoza putnika u gradskom, prigradskom i međumesnom saobraćaju. Cilj preduzeća je da se postigne takav nivo kvaliteta po kojem bi preduzeće bilo prepoznatljivo i uzor za sva preduzeća iste delatnosti, u zemlji i šire. U ostvarenju tog cilja preduzeće će:

  • Obnavljati vozni park, modernim i savremenim autobusima,
  • Uvoditi moderna tehničko-tehnološka dostignuća u obeležavanju pravca kretanja autobusa, prodaji i naplati prevoza i ostalih usluga,
  • Osavremenjavati komunikaciju sa svima zainteresovanima, a posebno sa korisnicima naših usluga,
  • Vršiti obuku svojih kadrova
  • Povezivati se sa preduzećima iste ili slične delatnosti radi sticanja uvida u najsavremenija tehnička i druga dostignuća u javnom prevozu putnika.

 Pogledajte red vožnje u gradskom saobraćaju

Pogledajte red vožnje u prigradskom saobraćaju

Pogledajte red vožnje u međumesnom saobraćaju