Grad objavio Javni poziv za izgradnju javnih garaža

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javnih garaža na teritoriji Grada Novog Sada za četiri javne garaže i to u Ulici Modene, na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, kod zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, kao i na Trgu republike. Koncesija je oblikovana po partijama i zainteresovana lica mogu da podnesu ponudu za jednu ili više partija.

Ovim je Grad nastavio strateško rešavanje nedostatka parking-mesta, kao jedne od najučestalijih propratnih pojava urbanog razvoja grada. Prema rezulatima analiza Smart plana za Grad Novi Sad, najizraženiji nedostatak mesta za parkiranje je upravo u centralnom gradskom području.

Izgradnjom jedne nadzemne i tri podzemne javne garaže u užem gradskom jezgru, na racionalan način biće rešen problem mirujućeg saobraćaja i stvoreni preduslovi za uređenje gradskih trgova i njihovog privođenja nameni predviđenoj planom detaljne regulacije.

S obzirom na to da je u pitanju velika investicija i da je objavljeni javni poziv međunarodnog karaktera, Grad očekuje učešće kako domaćih, tako i stranih investitora i otvaranje novih radnih mesta.

Javni poziv objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije, na Portalu javnih nabavki, internet stranici Grada, internet stranici Tenders Electronic Daily – internet izdanju dodatka Službenom listu Evropske unije, kao i u dnevnim listovima koji se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje ponuda je 21. februar 2020. godine do 10.00 časova.

OSTAVITE ODGOVOR

Molimo unestite Vaš komentar
Molimo unestite Vaše ime ovde